В медиите

Как държавите в ЕС ще изпълнят амбициозната цел за спестовност на енергия от 32,5% след 2030 година?

 http://bnr.bg  25.11.2018

До 2030 година енергийната ефективност в Европейския съюз трябва да се подобри до 32,5 на сто. Тази амбициозна цел беше гласувана в Европейския парламент през този месец като потвърждение на предварително постигнатото съгласие със Съвета на ЕС  относно основните законодателни досиета, част от пакета мерки „Чиста енергия за всички европейци“.

Идеята за енергийната ефективност не се фокусира само върху потреблението, посочи евродепутатът Владимир Уручев. Той каза:

„Под енергийна ефективност се разбира делът на спестената енергия в потреблението и в първичната енергия, там където са различните енергийни източници- въглища, ядрени централи и други. Европейският парламент прие амбициозната цел с ясното съзнание, според мен от всички, че тази политика изисква много сложни технически и скъпи мерки. Например да разгледаме санирането. То се възвръща, но е скъпо като политика. Когато го сложим в къс период от време за 10 години, държавите-членки ще заявят, че не могат да отделят такъв ресурс. И тогава ще последва искане за гъвкавост. Гъвкавост не в крайната цел, а в мерките, които трябва да бъдат предприети. Всяка държава ще потърси сектори, където да реализира мерки, които са по-евтини, но допринасят по-голям ефект. И тук е големият спор, как държавите-членки да имат по-голяма гъвкавост в прилагането на мерките, за да се постигне общата европейска цел. Тя е задължителна.“

В общата спестовност на енергия за съюза, която след 2030 година трябва да се повиши с 32,5 на сто, отделните страни ще имат различен принос. Това обясни Владимир Уручев.

„Различни приноси, защото държавите-членки са различни. Страна, в която няма зима, няма да се грижи за отоплението. Тя няма да разглежда изобщо сектора отопление. На север обаче основният въпрос е свързан с ефективността на отоплението- хем да осигуриш нормална жизнена среда, хем това да е евтино. По тази причина ще има различни национални планове, различни цели и подцели и т.н. Крайният резултат ще бъде общата цел за съюза от 32,5 на сто.“

В новата енергийна политика на съюза след 2030 година за първи път държавите-членки се задължават да предложат специфични мерки за спестовност на енергията в полза на гражданите, които са засегнати от енергийна бедност. Владимир Уручев разясни:

„Енергийната ефективност е много добро решение за борба с енергийната бедност. По тази тема също не може да се постави общо изискване, защото и тук има особености за всяка държава-членка. Едно е енергийна бедност в южните страни като например- Гърция, Испания и Португалия, а друго- в северните. Като политика обаче, че с мерките за енергийна ефективност в жилищата на хората се решава проблема с енергийната бедност, това изискване трябва да бъде заложено в националните планове за постигането на тази цел.“

Интервюто може да чуете тук.