Екип

д-р Ренета Шипкова

Политически съветник

Доктор на политическите науки от Института за европейски изследвания (IES) към Vrije Universiteit Brussel (VUB), магистър по Европеистика (Русенски университет «Ангел Кънчев ») и магистър Публична администрация (Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий»). Общински съветник от ГЕРБ в ОбС Русе (2007-2009). Работила е като местен сътрудник на евродепутата Николай Младенов(2007-2009), като журналист, като маркетинг и ПР мениджър. От 2009 г. е сътрудник и политически съветник в кабинета на Владимир Уручев. Владее английски и френски език.

Брюксел:  Tel: +32 (2) 28 37145, Fax: +32 (2) 28 49145
Страсбург:  Tel: +33 (3) 881 77145, Fax: +33 (3) 881 79145
e-mail: reneta.shipkova@europarl.europa.eu

Йоана Илиева

Политически съветник

Магистър по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и магистър по Европейска интеграция и развитие от Института за европейски изследвания (IES) към Свободния университет в Брюксел (VUB, Vrije Universiteit Brussel). Професионалният й опит е тясно свързан с европейските въпроси, управлението и контрола на европейските средства в България. Работила е като експерт в дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз" в Министерство на финансите на Република България, като съветник в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 41-то Народно събрание на Република България и като парламентарен асистент в Европейския парламент. От началото на 2015 г. е сътрудник и политически съветник в кабинета на Владимир Уручев в сферата на Общата селскостопанска политика и политиката на ЕС за научни изследвания и иновации. Владее английски и френски език.

Брюксел: Tel: +32 (2) 28 47145, Fax: +32 (2) 28 49145
Страсбург: Tel: +33 (3) 881 77145, Fax: +33 (3) 881 79145
e-mail: yoana.ilieva@europarl.europa.eu

инж. Димитър Стоянов

Национален сътрудник

Завършил Техническия Университет в София с магистърски степени по ядрена енергетика и индустриален мениджмънт, специализирал управление на знанията във Виена. Работил е като ядрен инженер и експерт международни проекти в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД(2005-2007),съветник по регионална политика на министъра на регионалното развитие и благоустройство Росен Плевнелиев и оперативен директор на Българския съвет за устойчиво развитие. Председател на Българската асоциация по управление на знанията. От април 2012 г. е сътрудник на Владимир Уручев в България. Владее английски, ползва руски и немски.


Димитрина Павлова

Местен сътрудник

Завършила е Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", филиал-Смолян, специалност история и география. През 2006 г.придобива допълнителна квалификация „Мениджмънт и маркетинг в туризма“. Работила е няколко години в сферата на медиите. От 2008 г. е местен сътрудник на евродепутат Владимир Уручев в Информационния офис в Смолян.

Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев
Смолян: 4700 Смолян, бул. България 14
Tel: +359 (0) 884 800 259, +359 (0) 878 414 554
e-mail: mep.gerb.smolian@gmail.com

Мария Дончева

Местен сътрудник

Завършила е Класическа филология и притежава магистърска степен по Публична администрация и Английска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Работила е като преподавател по медицински латински език. Притежава опит в сферата на епиграфиката, дигитализането на антични надписи, каталогизирането на редки книги и ръкописи. Съставител и редактор на сборници, съавтор на публикации в български и международни научни издания. Владее английски и испански език, ползва италиански и гръцки език. Координира дейността на Информационния офис на Владимир Уручев във Враца от 2010 г.

Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев
Враца: 3000 Враца, бул. Демокрация 2
Tel: +359 (0) 884 800 031
e-mail: mep.gerb.vratza@gmail.com

Ирена Иванова

Местен сътрудник

Завършила е Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, със степен бакалавър „Икономика на кооперациите”, специализация „Валутен, митнически и данъчен контрол” и магистърска степен „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”. Ползва английски език. Работила е в сферата на администрацията. От ноември 2015г. е месен сътрудник в Информационният офис на Владимир Уручев в град Козлодуй.

Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев
Козлодуй: гр. Козлодуй 3320 , ул."Хаджи Димитър"№ 1,
Сдружение "Бизнес център - Козлодуй", ет.2, офис 3
Tel: +359 (0) 884 800 285
e-mail: mep.gerb.kozloduy@gmail.com

Петя Димитрова

Местен сътрудник

Завършила е Публична администрация - степен Бакалавър в Колеж по икономика и управление към Стопанска Академия "Д. А. Ценов" град Свищов. Работила е в областта на администрация и счетоводни услуги. Ползва английски език. От юни 2015г. е местен сътрудник в Информационния офис на Владимир Уручев в град Монтана.

Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев
Монтана: 3400 Монтана, Бул. Трети март № 96
Tel: + 359 882 953 276
e-mail: mep.gerb.montana@gmail.com

Каролина Петрова

Местен сътрудник

Студент по Психология в Европейски политехничеси университет град Перник. Завършила е Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски„ град Перник със специалност Хотелиерско обслужване. Работила е в областта на администрация. Ползва английски език. От 2015 г. е местен сътрудник в Информационния офис на Владимир Уручев в град Перник.

Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев
Перник: 2300 Перник, ул. Благой Гебрев № 20
Tel: +359 (0) 893 233 011
e-mail: mep.gerb.pernik@gmail.com

Калин Каменов

Местен сътрудник

Завършил е Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ град Свищов, бакалавърска степен специалност Счетоводство и контрол и придобита магистърска степен Финансов мениджмънт. Ползва английски език. От септември 2015 г. е местен сътрудник в Информационния офис на Владимир Уручев град Видин.

Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев
Видин: 3700, Видин, ул. "Дунавска" 1, сграда на Речна гара, ет. 2, офис на ПП ГЕРБ
Tel: +359 (0) 888 223 812
e-mail: mep.gerb.vidin@gmail.com

Славена Шейтанова

Местен сътрудник

Студент в Бургаски Свободен Университет, бакалавърска степен специалност Връзки с обществеността и журналистика. Завършила е Гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" град Сливен със специалност Английски език с испански език. Работила е в областта на организационните и технически дейности. Ползва английски език. От 2017 г. е местен сътрудник в Информационния офис на Владимир Уручев в град Сливен.

Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев
Сливен: 8800, Сливен, ул. Генерал Столипин 21
Tel: +359 (0) 884 800 121
e-mail: mep.gerb.sliven@gmail.com