Биография

Владимир Уручев - Член на Европейския парламент

Лична информация

 

Собствено име / Фамилия Владимир Андреев Уручев
Дата на раждане 01/10/1954
Професионален опит  
Дати 07/2014 - до момента
Заемана длъжност или позиция член на ЕП
Основни дейности и отговорности

член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

заместник-член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

член на делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС - Русия.

заместник-члeн на делегацията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания.

Дати 06/2007 - 06/2014
Заемана длъжност или позиция член на ЕП
Основни дейности и отговорности

член на комисията за „Индустрия, енергетика и изследвания”.

заместник-член на комисията за „Oколна среда и безопасност на храните".

заместник-председател на делегацията на ЕП за връзки с Китай.

заместник-члeн в парламентарнaта  делегация на ЕП за връзка със страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения и Грузия).

заместник-член на Специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.

Дати 03/2000 - 06/2007
Заемана длъжност или позиция Главен инженер на блокове 1-4 в АЕЦ Козлодуй
Основни дейности и отговорности Общо ръководство на експлоатацията, ремонтната и инженерната поддръжка, реконструкциите и модернизациите на блоковете 1-4;Отговорност за планирането и координацията на всички дейности на блоковете;Пряко ръководство на мениджмънта на подразделенията.
Име и адрес на работодателя

АЕЦ Козлодуй
3320 Козлодуй (България)

Вид на дейността или сферата на работа

 

административно и техническо ръководство

Дати 1997 - 2000
Заемана длъжност или позиция Ръководител Направление Експлоатация на 1-4 блок
Основни дейности и отговорности

Ръководство на всички експлоатационни дейнсоти на 1-4 блок

Име и адрес на работодателя АЕЦ Козлодуй
3320 Козлодуй (България)

Вид на дейността или сферата на работа

 

административно и техническо ръководство
Дати 1994 - 1997
Заемана длъжност или позиция Ръководител на Направление Инженерна поддръжка
Основни дейности и отговорности Ръководство на всички дейности, свързани инженерната поддръжка на 1-4 блок
Име и адрес на работодателя АЕЦ Козлодуй
3320 Козлодуй (България)

Вид на дейността или сферата на работа

 

административно и техническо ръководство
Дати 1992 - 1994
Заемана длъжност или позиция Главен експерт по експлоатация
Основни дейности и отговорности Оценка на ефективността на експлоатацията на 1-4 блок, разработване на нов тип експлоатационни документи, оценка на проектни изменения по системите и оборудването на 1-4 блок
Име и адрес на работодателя АЕЦ Козлодуй
3320 Козлодуй (България)

Вид на дейността или сферата на работа

 

научно-аналитична дейност
Дати 1981 - 1992
Заемана длъжност или позиция Оператор в сменния персонал на 1-4 блок
Основни дейности и отговорности Кариера в сменния персонал, започвайки от оператор на спомагателни системи на реактора и достигайки до главен дежурен на АЕЦ
Име и адрес на работодателя АЕЦ Козлодуй
3320 Козлодуй (България)

Вид на дейността или сферата на работа

 

експлоатация на ядрените съоръжения
Дати 03/2006 - 06/2007
Заемана длъжност или позиция Член на Управляващия комитет на ENISS (European Nuclear Installations Safety Standards)Инициатива за хармонизиране на стандартите за безопасност в Европа
Основни дейности и отговорности Преглед и разработване на препоръки към предложените от WENRA референтни нива за изисквания към ядрената безопасност, валидни за всички страни в Европа.
Координация на работата на експерти от АЕЦ Козлодуй и други организации в България в прегледа на предложените стандарти в различни области на ядрената дейност.
Име и адрес на работодателя Foratom
1050 Брюксел (Белгия)

Вид на дейността или сферата на работа

 

научна и консултантска дейност
Дати 10/2006 →
Заемана длъжност или позиция Ръководител на интернационален екип от 9 страни - Партньорска проверка на ВАНО
Основни дейности и отговорности Организация и координация на работата на екипа;
Преглед на намерените от експертите недостатъци, обсъждане и комуникация до ръководството на централата;
Разработване на техническия доклад от работата на мисията с всички забележки към централата
Разработване на окончателен доклад за резултатите от мисията
Име и адрес на работодателя АЕЦ Кола
Мурманск (Русия)

Вид на дейността или сферата на работа

 

проучвателна и консултантска дейност
Дати 08/2005 →
Заемана длъжност или позиция Ръководител на интернационален екип от 12 страни-Повторна партньорска проверка на ВАНО
Основни дейности и отговорности Организация и координация на работата на екипа;
Преглед на намерените от експертите недостатъци, обсъждане и комуникация до ръководството на централата;
Разработване на техническия доклад от работата на мисията с всички забележки към централата
Разработване на окончателен доклад за резултатите от мисията
Име и адрес на работодателя АЕЦ Ленинградска
Санкт Петербург (Русия)

Вид на дейността или сферата на работа

 

проучвателна и консултантска дейност
Дати 09/2004 →
Заемана длъжност или позиция Ръководител на интернационален екип от 15 страни-Партньорска проверка на ВАНО
Основни дейности и отговорности Организация и координация на работата на екипа;
Преглед на намерените от експертите недостатъци, обсъждане и комуникация до ръководството на централата;
Разработване на техническия доклад от работата на мисията с всички забележки към централата
Разработване на окончателен доклад за резултатите от мисията
Име и адрес на работодателя АЕЦ Мецамор
Армения ( Армения)

Вид на дейността или сферата на работа

 

проучвателна и консултантска дейност
Дати 11/2002 →
Заемана длъжност или позиция Експертна мисия на МААЕ-Преглед и усилване на функциите на собственика и оператора на АЕЦ Бушер
Основни дейности и отговорности Подпомагане на разработването на административни процедури за организацията на експлоатацията на строящата се централа в Бушер;
Издаване на препоръки към мениджмънта на АЕЦ Бушер и към висшестоящите организации в Иран за воденето на експлоатацията на централата в бъдеще.
Име и адрес на работодателя МААЕ
Виена ( Австрия)

Вид на дейността или сферата на работа

 

научна и консултантска дейност
Дати 09/2000 →
Заемана длъжност или позиция Член на международен екип за партньорска проверка на централата, построена по френски проект, експерт в област пожарна безопасност-Партньорска проверка на ВАНО
Основни дейности и отговорности Преглед на пожарната безопасност на централата;
Комуникация на забележките към партньорите от централата;
Разработване на области за подобрения и добри практики
Име и адрес на работодателя АЕЦ Дая Бей
(Китай)

Вид на дейността или сферата на работа

 

научна дейност
Дати 02/1995 →
Заемана длъжност или позиция Член на интернационален екип за преглед на експлоатационната безопасност, наблюдател в екипа-МААЕ OSART мисия
Основни дейности и отговорности Наблюдение на работата на проверяващите в областтите експлоатация и техническа поддръжка;
Разработване на доклад за наблюденията с добри практики и излечени уроци.
Име и адрес на работодателя

АЕЦ Фламанвил
(Франция)

 

Образование и обучение  
Дати 2001 - 2003
Наименование на придобитата квалификация Мениджър
Основни предмети/застъпени професионални умения Бизнес организация и мениджмънт

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Индустриална академия
Свищов (България)
Дати 1975 - 1981
Наименование на придобитата квалификация Магистър (Master of Science in Engineering),Квалификация: Инженер по топлоенергетика и топлофизика
Основни предмети/застъпени професионални умения Специалност: Атомни централи и инсталации

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Московски Енергетически Институт
Москва (Русия)
Дати 1969 - 1973
Наименование на придобитата квалификация Средно техническо образование
Основни предмети/застъпени професионални умения Електрически централи и мрежи

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Техникум по електротехника
Пловдив (България)
Дати 29/06/2004 - 04/07/2004
Наименование на придобитата квалификация Обучение за ръководители на екипи за партньорски екипи на ВАНО (световна организация на ядрените оператори)

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

ВАНО - Московски център
Севастопол (Украйна)
Дати 03/04/2000 - 14/04/2000
Наименование на придобитата квалификация “Усъвършенстване на мениджмънта на ядрените централи”

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

CIEMAT, МАAЕ, регионален курс за Европа
Мадрид (Испания)
Дати 29/01/1996 - 16/02/1996
Наименование на придобитата квалификация “Оценка на безопасността и модернизация на атомните централи в света”

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

МААЕ, международен курс
Арагон, Илинойс (САЩ)
Дати 01/05/1995 - 02/06/1995
Наименование на придобитата квалификация “Ролята на силния мениджмънт в реализацията на проекти в ядрените централи”

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

МААЕ международен курс, КАЕРИ
Таежон (Южна Корея)
Лични умения и компетенции  
Чужд езици  
Самооценка
Разбиране Говорене Писане
Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение  
C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене C2
Свободно ниво на владеене C2
Свободно ниво на владеене
C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене

 

Европейско ниво
английски
руски