Инициативи в подкрепа на младите фермери в България

Национален конкурс за Европейската награда за млади фермери

 

Национален конкурс за Европейската награда за млади фермери 2015

 

Национален конкурс за Европейската награда за млади фермери 2017

Втори Национален форум на младите фермери 2019

Първи Национален форум на младите фермери 2018

Кръгла маса "Младите фермери – ключът към бъдещата ОСП

 

Европейски конгрес на младите фермери

 

Европейски конгрес на младите фермери 2016

 

Европейски конгрес на младите фермери 2017

 

Европейски конгрес на младите фермери 2018