Новини

Национална анкета: "Състояние и перспективи пред младите фермери в България"

 12.03.2018

Евродепутатът Владимир Уручев, съвместно с Националната служба за съвети в земеделието, Асоциацията на земеделските производители в България и Аграрен университет-Пловдив, стартира Национално проучване „Състояние и перспективи пред младите фермери в България“. Резултатите от анкетата ще бъдат представени на Първия Национален форум на младите фермери, който ще  проведе на 20 април 2018 г. в АУ-Пловдив. Срок за участие в Националното проучване: 13 април 2018 г.